Kunst in de Openbare Ruimte

user
Voor wie

Organisaties met of zonder winstoogmerk kunnen als opdrachtgever voor kunst in de openbare ruimte aanvragen.

question
Waarvoor

Opdrachtgeverschap van kunst in de openbare ruimte

euro
Budget

De hoogte van de gevraagde subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat in zijn totaliteit aan cofinanciering wordt ingebracht.

list
Aanvragen

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

Wat is kunst in de openbare ruimte?

Amsterdam kent een rijk en divers aanbod aan beeldende kunst in de openbare ruimte. De kunstopdracht vertegenwoordigt inmiddels een breed spectrum waarin naast de klassieke sculptuur, tijdelijke manifestaties en immateriële projecten een steeds prominentere plaats innemen.

Waar wordt mijn aanvraag op beoordeeld?

Bij het beoordelen van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang: 

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit 
  Hier wordt gekeken naar het vakmanschap, de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht van het project.
 • Zakelijke kwaliteit 
  Heeft het project een realistische begroting? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Zijn er inkomsten van verschillende partijen? Zijn de kosten passend onderbouwd? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?
 • Publieksbereik 
  Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?  
 • Belang voor de stad 
  Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe? 

Bekijk voor meer informatie over deze criteria de regeling en de toelichting op de regeling en de richtlijnen voor een aanvraag.

Goed om te weten

 • Er moet sprake zijn van opdrachtgeverschap voor Kunst in de Openbare Ruimte. Als u een project organiseert in de buitenlucht kijkt u dan op de pagina's voor een projectsubsidie Professionele kunst of Amateurkunst
 • Er kan niet aangevraagd worden door aanvragers zonder cofinanciering voor het project.
 • U kunt niet aanvragen voor kunst in de openbare ruimte buiten Amsterdam.

Is dit de eerste keer dat u een kunstproject in de openbare ruimte realiseert?

Lees voor meer informatie de Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte. Belangrijk om te weten is dat dit een handleiding is met adviezen en informatie over het proces rondom kunst in de openbare ruimte. Het is niet bedoeld als protocol voor een aanvraag waar men zich juridisch op kan beroepen.

Ik wil aanvragen

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen