Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans: start aanvragen dinsdag 1 februari 2022

Vanaf 1 februari 2022 is het mogelijk aan te vragen voor de regeling Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf dinsdag 1 februari 2022 10:00 uur via Mijn AFK  tot en met donderdag 3 februari 2022 17:00 uur.

Aanvragen en veelgestelde vragen 

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans moet je een professionele beroepspraktijk hebben als freelance danser of choreograaf. Nieuwe aanvragers kunnen gelijktijdig een (nieuwe) beroepsmatigheidstoets aanvragen. Onafhankelijke choreografen en dansers met een aantoonbare relatie met de stad, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes in Amsterdam. De reële huurkosten worden vergoed, met jaarlijks als maximumbedrag € 3.000 per freelancer. Met de steun die dansprofessionals krijgen kunnen zij dansonderzoek uitvoeren en verdieping zoeken in hun vak. 

Let op, dien op tijd je aanvraag in. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en het aantal aanmeldingen dat met het beschikbare budget geaccepteerd kan worden is beperkt. Als hulpmiddel bij je aanvraag is er een speciale Veelgestelde Vragen pagina opgesteld. 

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

De Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans is vanuit de Gemeente Amsterdam opgezet in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Cultuur+Ondernemen. Cultuur+Ondernemen zorgde tot en met 2020 voor de uitvoering van de regeling. Met ingang van 2021 is de subsidieregeling ondergebracht bij het AFK. Het uitgangspunt van de regeling is het ondersteunen van freelance dansprofessionals in de uitoefening van hun beroepspraktijk.