Besluiten bekend: regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024

Foto: Noordje
Foto: Noordje

Vanaf 1 maart 2022 starten binnen de Regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach ruim zestig cultuurcoaches op ten minste 60 Amsterdamse scholen voor primair onderwijs en 19 scholen voor voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs is dat vooral in het vmbo en praktijkonderwijs.

Kinderen met een grotere afstand tot kunst en cultuur bereiken, cultuureducatie op scholen verdiepen en verbreden, en leerlingen stimuleren door te stromen naar het naschoolse cultuureducatieaanbod. Dat zijn de doelen van de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach. Cultuurcoaches, vergroten de kansen van kinderen en jongeren om tijdens en na school actief met kunst en cultuur in alle kunstdisciplines in aanraking te komen. Zo helpen cultuurcoaches de kansengelijkheid van Amsterdamse kinderen en jongeren groter te maken. Omdat de cultuurcoaches als kunstvakdocenten in alle disciplines zelfstandig voor de klas staan, dragen ze ook bij aan werkdrukvermindering in het onderwijs. Cultuurcoaches werken soms samen met gastdocenten, bijvoorbeeld hiphoppers, decorbouwers en scenarioschrijvers.

Toegekende aanvragen

In totaal is door dertig organisaties een aanvraag ingediend voor de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach. Alle aanvragen zijn op volgorde van binnenkomst behandeld en zijn beoordeeld aan de hand van de criteria in de regeling: vormgeving van het aanbod, verbinding met de stad, het profiel van de cultuurcoaches en de urenspecificatie van de activiteiten. Na de behandeling van de eerste 25 aanvragen was de grens van het beschikbare budget bereikt. 17 aanvragen zijn geheel of gedeeltelijk toegekend. Hiernaast zijn acht aanvragen niet toegekend omdat de totale waardering van hun aanvraag ontoereikend was. Vijf aanvragen zijn afgewezen omdat het beschikbare budget niet toereikend was.

Het budget voor deze regeling is per jaar € 1.460.000. De belangstelling voor deze regeling is veel groter: er is een bedrag van € 2.779.507 aangevraagd per jaar. De toegekende aanvragen laten bij elkaar desondanks een mooie diversiteit zien aan kunstuitingen: theater, muziek, dans, taalkunst en visuele kunst (waaronder beeldende kunst, film, fotografie en mediawijsheid). Zo worden er workshops podcast maken georganiseerd, lessen in taaltekenen gegeven, multidisciplinaire theaterworkshops in de klas gehouden en naschoolse danslabs opgezet.

Bekijk op deze webpagina alle besluiten van de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-24.

Alle delen van de stad

De gehonoreerde aanvragen van culturele organisaties bereiken samen de scholen in alle delen van de stad. Nadruk ligt op scholen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Ook alle schooltypen komen voor, met extra aandacht voor het praktijkonderwijs en voor het speciaal onderwijs. Zoals bijvoorbeeld in programma’s van Stichting Tamino in de stadsdelen Zuid en Zuidoost, Poldertheater in Zuidoost en Nieuw-West, Eye in Noord en De Rode Loper op School in Nieuw-West.

Over de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024

De regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024 is voortgekomen uit een samenwerking tussen de afdelingen Onderwijs en Kunst & Cultuur van de Gemeente Amsterdam, Mocca (het expertisecentrum voor cultuureducatie in Amsterdam) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Aan de start van de regeling ging de Pilot Cultuurcoach Amsterdam vooraf. Deze pilot is in 2020 en 2021 gehouden. De resultaten hiervan, en de aanbevelingen die vervolgens zijn gedaan, zijn vastgelegd in de Monitor en Evaluatie Pilot Cultuurcoach Amsterdam 2020-2021.

De regeling wordt het mogelijk gemaakt wordt vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van het Rijk en de afdeling Onderwijs van de gemeente Amsterdam.