Programma en Regioprofiel Kunst, Cultuur & Erfgoed - Metropoolregio Amsterdam (MRA)

8 november 2018

De samenwerkende overheden binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA) bundelen de krachten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Op 1 november werd ‘Meer dan de delen’ Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed en Regioprofiel Metropoolregio Amsterdam 2019 – 2024 gepresenteerd aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In aanloop naar het verschijnen van dit document is het AFK regelmatig geconsulteerd door de gemeente Amsterdam en heeft zo een bijdrage kunnen leveren aan dit actieprogramma.

Actieagenda

Binnen het programma staat de actieagenda centraal met twee primaire doelstellingen:
1.) Streven naar meer cultuurparticipatie in de gehele regio.
2.) Focus op het toekomstbestendig maken van de sector in de MRA.

Daarnaast staat het rijke cultuuraanbod in de regio onder druk. Monumentale panden staan leeg, de verschillen tussen gemeenten en culturele instellingen nemen toe door onder andere lokale beleidskeuzes, demografie en verandering van publiek. De toenemende druk van bezoekers en recreanten vraagt om spreiding over de regio.

Regioprofiel

De partners van de MRA hebben naast het programma ook gezamenlijk een regionaal cultuurprofiel opgesteld, waarbij de culturele ontwikkelingen in de regio in kaart worden gebracht. Het Rijk wil met regioprofielen de stand van zaken en ambities in kaart brengen, samenwerking tussen regio’s, andere overheden, culturele instellingen en andere partijen bevorderen, en daarmee cultuur in Nederland op een hoger plan brengen. De profielen zullen deel uitmaken van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor het cultuurbeleid van 2021-2024.

Over Metropoolregio Amsterdam

Rondom Amsterdam ontwikkelt zich een metropool van formaat. Het gaat hier om een stedelijk systeem van grotere en kleinere kernen, met Amsterdam als kernstad: de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om ook in de toekomst een sterke, leefbare en daadkrachtige regio te zijn, werken de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam binnen de MRA samen. Vanaf 2013 maakt Cultuur deel uit van de MRA Agenda. Sinds die tijd hebben de partners samengewerkt aan het cultuurbeleid.

Download: ‘Meer dan de delen’ Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed en Regioprofiel Metropoolregio Amsterdam 2019 – 2024