Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 AFK, ACI en AKr

16/01/2020

Woensdag 15 januari vond de sectorbrede Nieuwjaarsbijeenkomst van de AKr, ACI en het AFK plaats in een goedgevuld Paradiso. Het culturele jaar werd ingeluid met een scherpe en humoristische presentatie van mediakunstenaar Dries Depoorter, over de relatie tussen privacy, digitale trends en nieuwe technologieën.

Daarnaast sprak onder meer wethouder Kunst & Cultuur, Touria Meliani, de Amsterdamse cultuursector toe. Ook Guikje Roethof (secretaris Amsterdamse Kunstraad), AFK-directeur Annabelle Birnie en Annet Lekkerkerker (voorzitter ACI) richtten zich tot de aanwezigen. 

Meerjarige plannen periode 2021-2024

Inhakend op de presentatie benoemde Annabelle Birnie (directeur AFK) “de onschatbare waarde van makers als Depoorter die zich binnen het innovatiedomein volledig bezighouden met de impact van digitale technologie.” Met de nieuwe regeling Innovatie en Ontwikkeling die in 2021 opengaat, hoopt het AFK de sector nog beter te faciliteren in haar innovatieve vooruitgang en ontwikkeling. Voor de komende meerjarige periode wenste Birnie zowel de aanvragers als de adviseurs veel succes met het schrijven en beoordelen van de vierjarige aanvragen: “De adviseurs zullen de komende maanden jullie meerjarige plannen lezen en beoordelen; zij hebben als eerste een inkijk in wat de cultuur de Amsterdammer gaat bieden de komende jaren. Het AFK zal ten behoeve van de sector met die kennis haar beleid en strategie bepalen voor de cultuur in de stad en internationaal.”  

Cultuur als belangrijke verbinder

Wethouder Kunst en Cultuur, Touria Meliani bedankte de Kunstraad, het AFK en de ACI voor de goede en intensieve samenwerking in de afgelopen anderhalf jaar. Meliani richtte zich daarnaast tot het Amsterdamse kunstenveld: “In de groei van deze stad blijft cultuur een belangrijke verbinder tussen rijk, arm, de maker en de toeschouwer. Cultuur is een elementair onderdeel van de stad… Cultuur is geen luxe, geen entertainment. Je tuigt het niet even op. Je moet erin investeren. Dat is wat jullie hebben gedaan de afgelopen jaren en de komende jaren zullen doen.” De Wethouder wenste tenslotte alle aanwezigen een jaar toe van “vervoering, verstrooiing en vooral verbeelding.”  

Bekijk hier het hele fotoalbum van de Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Foto's: Eva Plevier