Jorgen Karskens per 1 juni zakelijk leider EKWC

12 april 2019

Na tien jaar Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) verlaat Jorgen Karskens per 1 juni 2019 het AFK om als zakelijk leider van Sundaymorning@ekwc aan de slag te gaan. Karskens is op dit moment secretaris Beeldende Kunst, Film en Erfgoed bij het fonds.

Jorgen Karskens (1977) is sinds 1 januari 2016 secretaris van het AFK, daarvoor was hij zeven jaar lang stafmedewerker van het fonds op het gebied van Beeldende Kunst, Film en Erfgoed. Naast de waarde die Karskens toevoegde vanwege zijn gedegen en uitgebreide kennis, leverde hij een substantiële bijdrage aan de professionalisering van de sector. Karskens was betrokken bij succesvolle initiatieven voor alternatieve kunstfinanciering die vanuit het AFK zijn geïnitieerd, zoals het recent gestarte Kunst³ - dat zich richt op het vergroten van cultureel ondernemerschap bij culturele initiatieven. Om professionalisering op het gebied van kunst in de openbare ruimte te stimuleren realiseerde Karskens een veel geraadpleegde publicatie die professionals en leken meeneemt in wat er komt kijken bij een kunstopdracht.

Jorgen Karskens: “De afgelopen tien jaar heb ik mij met veel plezier voor het AFK en het Amsterdamse kunstenveld ingezet. Een mooie, interessante periode bij een frisse organisatie, waarin ik op alle mogelijke manieren mijn visie heb kunnen ontwikkelen vanuit artistiek-inhoudelijk en zakelijk perspectief.”

De directie van het AFK bereidt een zorgvuldige opvolging van Karskens voor. Annabelle Birnie, directeur van het AFK: “Jorgen heeft vanuit het AFK een bijzonder waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Amsterdamse kunstsector. Met zijn scherp analytische blik en grote kennis van de werking en behoeftes van het veld, heeft hij een wezenlijk verschil kunnen maken op zowel beleidsgebied als in het initiëren van vernieuwende financiële tools om ondernemerschap te stimuleren. We zullen Jorgen missen, maar wensen hem ook alle succes en plezier bij zijn nieuwe uitdaging.”