Governance Code Cultuur 2019 gepresenteerd

6 november 2018

Op 5 november is de Governance Code Cultuur 2019 aangeboden aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit was het slotstuk van de conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel”. De code is hét instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector, en is aangepast aan het huidige, meer complexe stakeholdersveld. AFK-directeur Annabelle Birnie was één van de gesprekpartners bij de totstandkoming van de vernieuwde code.

Bestuur en toezicht vormgeven

De Governance Code Cultuur 2019 helpt culturele organisaties bestuur en toezicht vorm te geven. De afgelopen maanden is vanuit Cultuur+Ondernemen gewerkt aan een vernieuwde ‘Governance Code Cultuur’, die voornamelijk is aangepast op het groeiende aantal stakeholders waarmee veel culturele organisaties werken. Ook worden organisaties steeds vaker gemengd gefinancierd: zowel publiek als privaat. Aan de hand van acht principes biedt de Governance Code Cultuur 2019 houvast en aanbevelingen.

Vier ontwikkelingen

De acht principes van de code zijn tot stand gekomen op basis van rondetafelgesprekken, individuele consultaties, onderzoek naar de toepassing van de Code en een brede dialoog met stakeholders in de sector. Daaruit kwamen vier ontwikkelingen naar voren die tot nieuwe thema’s in de herziene Code hebben geleid:

1.) Culturele organisaties hebben groeiende ambities waardoor het veld van belanghebbenden diverser en complexer wordt.

2.) Organisaties hebben daardoor vaker met meerdere, verschillende typen financiers te maken (bijvoorbeeld met zowel publieke als private partijen). Dat vergroot de complexiteit van besturen en toezichthouden.

3.) Er is een scherpere afbakening van de verschillende rollen gewenst om rolverwarring of zelfs rolvermenging te voorkomen.

4.) Soms gaat het mis op gebied van integriteit en belangenverstrengeling. Dat maakt het noodzakelijk spelregels af te spreken ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling, danwel deze te beheersen en zo snel mogelijk op te lossen.

Meer informatie

De Code is gebaseerd op vrijwilligheid. Aan de hand van acht principes willen de samenstellers houvast en aanbevelingen bieden. Tot en met 31 december is de huidige versie van de Code nog van toepassing, daarna zal de Governance Code Cultuur 2019 ingaan. Lees alles over de nieuwe Governance Code Cultuur 2019 en de acht principes op: https://www.cultuur-ondernemen.nl/gcc2019