45 aanvragen toegekend in Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

Van jonge, startende choreografen en dansers, tot ervaren mid-career freelancers: een heel diverse groep van 45 dansprofessionals ontvangt in 2022 een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Deze onafhankelijke dansers en choreografen zijn werkzaam in uiteenlopende genres als moderne dans, theaterdans, ballet, dansperformance, urban- en breakdance, interdisciplinaire performance en improvisatiedans. De gehonoreerden vormen een mooie weerspiegeling van de internationale dansscene in Amsterdam, die gevarieerd, buitengewoon talentvol en innovatief is. In totaal is er voor €125.000,- toegekend.

Grote behoefte

Op 1 februari werd de regeling opengesteld en direct stroomden de aanvragen binnen. Overduidelijk voorziet deze regeling in een grote behoefte. Opvallend is dat er ook dit jaar weer veel nieuwe aanvragers waren, waarvan er 13 de bijdrage nu voor het eerst ontvangen. 23 dansers en choreografen krijgen de bijdrage voor de tweede maal, en 9 maken er al langer gebruik van.

Wat is de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans?

Het uitgangspunt van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans is het ondersteunen van freelance dansprofessionals in de uitoefening van hun beroepspraktijk. Ze kunnen een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen voor repetitie- en montageruimtes in Amsterdam, ruimte die cruciaal is voor de voorbereiding van hun voorstellingen of voor onderzoek.

De Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans is op initiatief van de gemeente Amsterdam opgezet in samenwerking met AFK en Cultuur+Ondernemen. Die laatste organisatie zorgde tot en met 2020 voor de uitvoering van de regeling. Sinds 2021 is de regeling ondergebracht bij het AFK.