Vierjarige subsidies 2017-2020

user
Voor wie

Voor in Amsterdam gevestigde producerende en presenterende organisaties, festivals, digitale platforms, debatpodia, erfgoedorganisaties, musea, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie die al enige tijd actief zijn.

question
Waarvoor

De vierjarige subsidies vormen een bijdrage aan de exploitatie van culturele organisaties

list
Aanvragen

Er kunnen momenteel geen aanvragen meer ingediend worden voor de Vierjarige subsidies. Over de periode 2021-2024 wordt op een later moment gecommuniceerd.  

Wie kan er aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door producerende organisaties (zoals theatergroepen, dansgezelschappen, orkesten en medialabs), presenterende organisaties (zoals  podia, festivals, digitale platforms en presentatie-instellingen beeldende kunst), debatpodia, erfgoedorganisaties en musea, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie, die gevestigd zijn in Amsterdam en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Indien uw organisatie uitsluitend activiteiten op het gebied van amateurkunst verricht, dan kunt u geen aanvraag op grond van deze regeling indienen.

Waarvoor kan ik aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor een bijdrage aan de exploitatie van uw culturele organisatie om in continuïteit en in samenhang hoogwaardige culturele activiteiten te realiseren. Dit betekent dat u een aanvraag kunt doen als uw organisatie doorlopend activiteiten organiseert die, met een artistiek-inhoudelijke visie als uitgangspunt, samen een onderscheidend geheel vormen. Ook voor festivals met een jaarlijkse of tweejaarlijkse editie kan subsidie worden aangevraagd.

Wie ontvangen nu deze subsidie?

Bekijk hier de toekenningen voor de periode 2017-2020. 

Kunstenplan 2017-2020

Deze regeling maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

Beoordelingscriteria

Voor de Vierjarige subsidies bij het AFK gelden de beoordelingscriteria die in de regeling Vierjarige subsidies AFK 2017-2020 en de AFK Toelichting bij regeling Vierjarige subsidies worden genoemd:

• Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
• Zakelijke kwaliteit
• Publiek
• Belang voor de stad

NB. Voor de volgende periode 2021-2024 zal een vernieuwde regeling worden gepubliceerd. De beoordelingscriteria voor de nieuwe periode kunnen afwijkend zijn aan de bovenstaande criteria.

Verantwoording

Instellingen die meerjarige subsidie van het AFK ontvangen, dienen hun jaarlijkse verantwoording in via Mijn AFK. Organisaties maken bij de aard van hun activiteiten passende afspraken met het AFK over de periode 2017-2020.

Aanvraag indienen

Aanvragen voor de periode 2017-2020 was mogelijk van 1 december 2015 tot en met 1 februari 2016. Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen de regeling Vierjarige subsidies.