Tweejarige subsidies 2019-2020

user
Voor wie

Relatief nieuwe organisaties in opbouw. De organisatie bestaat maximaal zes jaar en minimaal twee jaar.

question
Waarvoor

Versterking en professionalisering van de organisatie in artistiek-inhoudelijk en zakelijk opzicht, en/of in publieksbereik. 

euro
Budget

Binnen de regeling kan tussen de € 20.000 en € 100.000 per jaar aangevraagd worden. Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van het bedrag van de volledige exploitatiebegroting.

list
Aanvragen

Er kunnen momenteel geen aanvragen meer ingediend worden voor de Tweejarige subsidies.

De regeling Tweejarige subsidies biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder groeien en zich professionaliseren. De regeling is bedoeld om dynamiek en doorstroom binnen de Amsterdamse culturele sector te bevorderen.

Waar kan ik voor aanvragen?

In twee jaar tijd wordt toegewerkt naar een duidelijk omschreven ontwikkelingsdoel voor de organisatie. Naast de beoogde (ontwikkeling in) reguliere activiteiten kunnen instrumenten als training, samenwerking of werkbezoek worden ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie.

Beoordelingskader

Voor de Tweejarige subsidies bij het AFK gelden de beoordelingscriteria die in de regeling Tweejarige subsidies en de Toelichting bij regeling Tweejarige subsidies worden genoemd:

  • Artistieke kwaliteit 
  • Zakelijke kwaliteit
  • Publieksbereik
  • Bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad

Wanneer kan ik aanvragen?

Vanaf 1 juni tot 2 juli 17.00 uur 2018 kon er aangevraagd worden binnen de regeling Tweejarige subsidies voor de periode 2019-2020.

Aanvragen is momenteel dus niet mogelijk binnen deze regeling. 

Wat is de looptijd van de subsidie?

De looptijd van de subsidie is twee jaar. Aan het eind van de tweejarige periode kan opnieuw een aanvraag voor twee jaar worden ingediend. Een organisatie kan in totaal maximaal twee keer van de Tweejarige regeling gebruik maken.

Wie ontvangen nu deze subsidie?

Bekijk hier de toekenningen voor de periode 2019-2020. 

Kunstenplan 2017-2020

Deze regeling maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

Aanvraag indienen

Aanvragers konden van 1 juni tot 2 juli 17.00 uur 2018 een aanvraag indienen voor de periode 2019-2020. Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen de regeling Tweejarige subsidies.