Tweejarige subsidies Amateurkunst


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De regeling ondersteunt Amsterdamse amateurkunstgezelschappen, zoals koren, orkesten, toneelgroepen, musicalgroepen, operagezelschappen, dansgezelschappen, literaire gezelschappen en schilder- en fotografiegroepen. Voor de regeling komen stichtingen en verenigingen in aanmerking waarbinnen in groepsverband van minimaal 12 leden of deelnemers actief kunst wordt beoefend. Ondersteunende organisaties (zoals koepels) die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten gezelschappen komen niet voor de regeling in aanmerking. Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van (buitenschoolse) cultuureducatie komen niet in aanmerkingen voor de regeling. Onder cultuureducatie verstaat het AFK het doelbewust leren van en over kunst door gerichte instructie, zoals bijvoorbeeld middels lesaanbod.

Indien er meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging vallen, kan voor maximaal 3 gezelschappen per rechtspersoon worden aangevraagd. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen de aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De tweejarige subsidie kan worden ingezet ter dekking van de vaste lasten van een gezelschap, zoals de kosten voor artistieke leiding en de huur van een repetitieruimte. Daarnaast mag de subsidie worden gebruikt voor het organiseren van openbaar toegankelijke concerten, voorstellingen, optredens, tentoonstellingen en bijeenkomsten binnen de gemeente Amsterdam. Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van (buitenschoolse) cultuureducatie komen niet in aanmerkingen voor de regeling.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Binnen de regeling kan er in verschillende categorieën worden aangevraagd. Aan deze categorieën zijn vaste jaarlijkse subsidiebedragen verbonden. Bekijk hiervoor de regeling.

Het AFK heeft voor de periode 2019-2020 248 aanvragen ontvangen voor een totaalbedrag van € 737.000 per jaar. Na behandeling zijn 244 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 723.500,-. Daarmee ondersteunt het AFK in 2019-2020 opnieuw een breed scala aan amateurgezelschappen in de stad, variërend Variërend van Mexicaanse kerstconcerten tot feestelijke barokmuziek, van Ghanese online dramaproducties tot travestiecabaret of sierlijke majorettes en twirlers. Bekijk hier de toekenningen voor de periode 2019-2020.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Op 31 januari 2019 zijn de besluiten bekend gemaakt over de tweejarige subsidies Amateurkunst 2019-2020. Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen de regeling tweejarige subsidies Amateurkunst. Naar verwachting kan begin september 2020 opnieuw aangevraagd worden.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Het team

Kirsten de Graaff
Letteren & Cultuureducatie
Chloë Neeleman
Secretaris Beeldend (tijdelijk)
Nienke Gademan
Teammedewerker

Dit is het team binnen deze regeling. Voor vragen over de meerjarige subsidies kunt u contact opnemen met de teamleider binnen uw discipline. Heeft u vragen over uw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van uw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.