Regeling Innovatie & Ontwikkeling 2021-2024

Voor culturele organisaties is er in het Kunstenplan 2021-2024 een regeling om de organisatie een vernieuwende of versterkende impuls te geven en te investeren in de ontwikkelingen van de toekomst: de regeling Innovatie & Ontwikkeling.

De regeling Innovatie & Ontwikkeling vervangt twee afzonderlijke regelingen uit het Kunstenplan 2017-2020: de regeling Tweejarige subsidies en de regeling projectsubsidies Innovatie. Vierjarig gehonoreerde instellingen kunnen met deze regeling inzetten op onverwachte mogelijkheden en veranderingen die zich gedurende de vier jaren van het kunstenplan voordoen, en nieuwe organisaties kunnen zich middels deze regeling verder ontwikkelen.

Er kan worden aangevraagd voor ontwikkeltrajecten op het gebied van onder andere publieksontwikkeling, nieuwe organisatiemodellen of financieringsstrategieën, buurtgerichte activiteiten, technologisering, internationalisering, nachtcultuur en duurzaamheid. Deze regeling wordt in het najaar van 2020 gepubliceerd en gaat uiterlijk dertien weken voor de nieuwe beleidsperiode open, zodat de eerste subsidiebedragen vanaf 1 januari 2021 beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kan doorlopend worden ingediend.