Projectsubsidies Innovatie

► LET OP: Over 2020 zijn er zoveel projectaanvragen Innovatie ingediend dat het subsidieplafond is bereikt. Daarom is het vanaf 1 oktober niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De projectsubsidie innovatie geeft vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de A-Bis de mogelijkheid om flexibel te kunnen inspelen op onverwachte kansen. Kansen die ten tijde van de kunstenplanaanvraag nog niet voorzien waren. Organisaties hebben de ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. Er kan doorlopend voor de subsidie worden aangevraagd.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Bijzondere projecten die - buiten de reguliere activiteiten - een substantiële bijdrage leveren aan innovatieve werkwijzen binnen de organisatie en de culturele sector. Binnen de regeling kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op één of meer van de volgende thema’s:

  • publieksontwikkeling
  • kunst als stedelijk laboratorium
  • inzet van nieuwe media en e-cultuur in culturele programmering en aanbod
  • buurtgerichte of -gebonden activiteiten
  • ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstrategieën
  • artistieke innovatie die niet één van bovengenoemde thema’s tot doel heeft, maar anderszins toegevoegde waarde voor de sector heeft

Een uitgebreide beschrijving van de thema’s is terug te vinden in de Toelichting op de regeling projectsubsidies Innovatie.

De criteria waarop de projecten getoetst worden zijn innovatieve bijdrage voor de aanvrager en de haalbaarheid van het projectplan en de begroting. Meer uitgebreide uitleg van de criteria is terug te vinden in de toelichting op de regeling.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 50.000. Het AFK kan maximaal twee keer bijdragen per Kunstenplanperiode.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling en toelichting op de regeling als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De twee documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.

Start de aanvraag - Mijn AFK

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Team projectsubsidies

Li Sang Ong
Teamleider Muziek & Muziektheater
Yvonne Franquinet
Teamleider Beeldend, Erfgoed & Film
Kirsten de Graaff
Teamleider Letteren & Cultuureducatie
Jolanda Brils
Teamleider Theater & Dans

Dit zijn de teamleiders binnen deze regeling. Neem voor vragen contact op met ons op. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.