Projectsubsidies Amateurkunst

user
Voor wie

Amsterdamse amateurkunstenaars en verenigingen/stichtingen voor amateurkunst 

question
Waarvoor

Een kunst- of cultureel project dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in Amsterdam en toegankelijk is voor publiek.

euro
Budget

Het aan te vragen subsidiebedrag is:

Minimaal: € 1.500

Individu: max. € 15.000
Organisatie of instelling: geen max. 

list
Aanvragen

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

Wat is amateurkunst?

Een amateurkunstenaar beoefent de kunst vanuit passie, liefhebberij of engagement zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien. Voor professionele kunstenaars is er een andere regeling.

Waar letten jullie op bij de beoordeling van mijn project?

Bij het beoordelen van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang: 

• Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
Hier wordt gekeken naar de vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht van het project. 
• Zakelijke kwaliteit
Is begroting (kosten en inkomsten) voor het project haalbaar en realistisch? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Is er sprake van een realistische mix van inkomstenbronnen? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?
• Publieksbereik
Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?  
 Belang voor de stad
Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe? 

Ten opzichte van de beoordeling van een project binnen professionele kunst wordt hier meer de nadruk gelegd op de waarde van het proces (dus de weg naar het eindresultaat), de kwaliteit van de geboden begeleiding en aansluiting bij de ontwikkeling van de deelnemers.

Voor meer informatie bekijkt u de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen waar meer wordt verteld over het doen van een aanvraag. 

Wanneer komt mijn project niet in aanmerking?

  • Schoolgebonden cultuureducatie en buitenschools les - en cursusaanbod vallen niet onder de regeling projectsubsidies Amateurkunst.
  • Als het project geen eenmalige activiteit is, maar in een reguliere serie van activiteiten valt dan kan uw aanvraag niet binnen deze regeling gehonoreerd worden. Voor structurele tweejarige ondersteuning van de vereniging of stichting kijkt u bij regeling tweejarige subsidies Amateurkunst.

Ik wil aanvragen

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.