Community Art

user
Voor wie

Professionele- en amateurkunstenaars, 
culturele organisaties en instellingen binnen alle disciplines.

question
Waarvoor

Een community art-project

euro
Budget

Het aan te vragen subsidiebedrag is: 

Amateurs: min. € 1.500 / max. 25.000 indivu - geen max. organisatie of instelling 

Professioneel: min. € 2.500 / max. 25.000 indivu - geen max. organisatie of instelling  

list
Aanvragen

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

Wat is community art?

Onder community art worden kunstvormen verstaan waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk in de (semi-)openbare ruimte tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk. 

Waar letten jullie op bij de beoordeling van mijn project?

Bij het beoordelen van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang: 

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit 
  Hier wordt gekeken naar het vakmanschap, de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht van het project.
 • Zakelijke kwaliteit 
  Heeft het project een realistische begroting? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Zijn er inkomsten van verschillende partijen? Zijn de kosten passend onderbouwd? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?
 • Publieksbereik 
  Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?  
 • Belang voor de stad 
  Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe? 

Bekijk voor meer informatie over deze criteria de regeling en de toelichting op de regeling en de richtlijnen voor een aanvraag.

Valt mijn project onder professionele kunst of amateurkunst?

Voor community art kunt u zowel binnen de regeling projectsubsidies Professionele kunst als de regeling projectsubsidies Amateurkunst aanvragen. Waar het project onder valt is afhankelijk van de aard van het project en de mate waarin er professionele kunstenaars bij het project betrokken zijn. U kunt hierbij zelf een keuze maken of overleggen met een stafmedewerker van het AFK voor de meest passende regeling. We helpen u graag. 

Check uw plan

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor projectsubsidie? Check uw plan in de Checklist Projectsubsidies.

Ik wil aanvragen

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.